Nya Projekt i Dalarna

  • Nybyggnad av Torsångs skola. Beställare: AB Stora Tunabyggen.
  • HMB bygger om anrik skola och säljer bostadsrätter i Östermalm, Borlänge. Se vidare för kontakt:  2015-03-13 Folder Läroverket
  • Vi har nu fått starttillstånd till nyproduktion av 25 bostadsrättslägenheter i hörnet Engelbrektsgatan/Stigaregatan. Byggherre: Dristigheten och HMB utför entreprenaden. Läs mer:
    http://www.hemnet.se/bostad/bostadsratt-centralt-falu-kommun-engelbrektsgatan-stigaregatan-7093215
  • Kvarteret Västra. Nybyggnation av 25 st lägenheter. Beställare: Dristigheten Holding AB.
  • Sätergläntan. Om- och tillbyggnad av Sätergläntans kursgård. Beställare: Sätergläntan, Hembygdens gård.
  • HMB satsar på nybyggnation av bostadsrätter i Ludvika.

skuthamn
HMB i sammarbete med Dristigheten AB pågår upprättande av detaljplan för bostäder i området Skuthamn, som ligger vid sjön Väsman på endast ca 10 minuters gångavstånd från Ludvika centrum. Framtaget förslag till byggnation innehåller 8 hus,5-plans respektive 2-plans hus med ca 112 lägenheter, 2-5 rum och kök. Området bebyggs enligt förslaget i två etapper. Den aktuella marken, norr om badplatsen, utgörs av en sluttningstomt med skog. Husen har i den preliminära situationsplanen placerats ca 35-60 meter från sjökanten. Samtliga lägenheter har sjöutsikt. I anslutning till området planeras båtbryggor för de boende.

För mer information kontakta:

Läs mer