Kant vänster Kant vänster
Historia

Historia

1994 – Företaget startas Kontor etableras i Leksand, Borlänge och Falun.

1998 – Hus och Markbyggarna Gävleborg AB bildas med kontor i Gävle och ett produktionskontor etableras i Uppsala.

2000 – Hus och Markbyggarna Mälardalen AB startas med kontor i Strängnäs.

2003 – Hus och Markbyggarna byter namn till HMB Construction AB och dotterbolagen i Gävleborg och Mälardalen slås              samman med moderbolaget. Samtidigt etableras ett produktionskontor i Eskilstuna.

2007 – Ett nytt dotterbolag i Stockholm bildas – HMB Construction i Stockholm AB.

2008 – Ett produktionskontor etableras i Västerås.

2012 – HMB Construction i Stockholm AB fusioneras med HMB Construction AB.

2014 – Företaget fyller 20 år