Kant vänster Kant vänster
Tjänster

Tjänster

HMB Construction AB är bland de 30 största byggföretagen i Sverige. Vi hanterar ( jobbar med ) alla i marknaden förekommande entreprenadformer.
Oberoende vilket behov ni har, kan vi med vår skickliga arbetskår på HMB Construction AB hjälpa dig att bygga, vår ambition är att göra byggprocessen så enkel som möjligt.

HMB Construction AB har ett företagsanpassat ledningssystem med därtill hörande kvalitets-miljö och arbetsmiljösystem som är uppbyggt enligt ISO och OSHAS.

HMB:S ägare är samtliga verksamma i HMB.

2015 omsatte vi 849 miljoner och var 245 anställda.