Pågående projekt: Dalarna

Kv. Läroverket , Borlänge

Kv. Läroverket , Borlänge

Ombyggnad/nybyggnad av 23 stycken bostadsrätter 1-5 rum och kök.
Beställare: Egen regi.

Sätergläntan, Insjön

Sätergläntan, Insjön

Om- och tillbyggnad av Sätergläntans kursgård
Beställare: Sätergläntan Institutet för slöjd och hantverk

Kvarteret Västra, Falun

Kvarteret Västra, Falun

Kvarteret Västra, Falun

Nybyggnation av 25 st lägenheter.
Beställare: Dristigheten Holding AB.

Torsångs skola, Borlänge

Torsångs skola, Borlänge

Nybyggnad av Torsångs skola.
Beställare: AB Stora Tunabyggen.