Risholnsgården

Typ av projekt: Om- och tillbyggnad av äldreboende.

Entreprenad: Generalentreprenad

Färdigställande: December-18

Beställare: Falu kommun

Kort beskrivning: Om- och tillbyggnad av Risnolnsgården.

  Högreservoar Mora 8:76

  Typ av projekt: Anläggning

  Entreprenad: Generalentreprenad

  Färdigställande: 2018-04-30

  Beställare: Säters kommun

  Kort beskrivning: Nybyggnad av vattenreservoar i Gustafs.

   Nybyggnad kontor Myran Falun

   Typ av projekt: Kommersiella lokaler

   Entreprenad: Totalentreprenad

   Färdigställande: Vår-Sommar 2018

   Beställare: HMB Construction AB

   Kort beskrivning: Nybyggnad av kontorslokaler samt lokaler för Opus Bilbesiktningar

    Nybyggnad bilanläggning för M-Bilar Borlänge

    Typ av projekt: Kommersiella lokaler

    Entreprenad: Partneringentrepenad

    Färdigställande: Vår-Sommar 2019

    Beställare: Garraway Estate AB

    Kort beskrivning: Nybyggnad av bilhall, verkstad åt M-Bilar (BMW)

     Nybyggnad, Södra skolan F-6, Falun

     Typ av projekt: Nybyggnad

     Entreprenad: Totalentreprenad

     Färdigställande: Hösten 2020

     Beställare: Falu kommun

     Kort beskrivning: Nybyggnad av skola i Falun, fem sammanbyggda huskroppar i två plan. Innehåller även skyddsrum för 288 personer.